Povolení ke vjezdu do pěší zóny

 

Agenda vydávání povolení přechází od ledna 2022 na Městský úřad Český Krumlov - odbor dopravy a silničního hospodářství č. dveří 13.

Městská policie bude nadále, až do odvolání, vydávat povolení barvy žluté a červené.

 

Sídlo: Kaplická 439, přízemí (kancelář 013)
Telefon MěÚ: +420 380 766 507,  Mobil: +420 602 651 369
E-mail: dalibor.kozak@ckrumlov.cz
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ / ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ