Český Krumlov

Počet obyvatel

Celkový počet obyvatel města ke konci kalendářního roku 2022.

12070

Počet strážníků

 Celkový počet zaměstnanců zařazených do Městské policie.

21

Počet přestupků

Celkový počet přestupků projednaných v blokovém řízení za rok 2022.

2639

Výše pokut

Celková výše pokut (v Kč) uložených v blokovém řízení strážníky za rok 2022.

1,345 mil.