Český Krumlov

Počet obyvatel

Celkový počet obyvatel města ke konci kalendářního roku 2019.

12966

Počet strážníků

 Celkový počet zaměstnanců zařazených do Městské policie.

22

Počet přestupků

Celkový počet přestupků projednaných v blokovém řízení za rok 2019.

3293

Výše pokut

Celková výše pokut (v Kč) uložených v blokovém řízení strážníky za rok 2019.

2,47 mil.