Český Krumlov

Počet obyvatel

Celkový počet obyvatel města ke konci kalendářního roku 2015.

13213

Počet strážníků

 Celkový počet zaměstnanců zařazených do Městské policie.

22

Počet přestupků

Celkový počet přestupků projednaných v blokovém řízení za rok 2015.

1757

Výše pokut

Celková výše pokut (v Kč) uložených v blokovém řízení strážníky za rok 2015.

748930