Český Krumlov

Počet obyvatel

Celkový počet obyvatel města ke konci kalendářního roku 2016.

13173

Počet strážníků

 Celkový počet zaměstnanců zařazených do Městské policie.

21

Počet přestupků

Celkový počet přestupků projednaných v blokovém řízení za rok 2016.

1948

Výše pokut

Celková výše pokut (v Kč) uložených v blokovém řízení strážníky za rok 2016.

950850