Kamerový systém

Kamerové bezpečnostní systémy se v posledních letech stávají standardem. Přítomnost kamer na jedné straně odrazuje pachatele od porušování zákona a poskytuje možnost včasného zachycení narušení veřejného pořádku a pořízení důkazního materiálu, na druhé straně umožňuje častější přítomnost hlídek městské policie na nemonitorovaných místech a lepší kontrolu činnosti strážníků.

Městský kamerový dohlížecí systém je budován od roku 2006 i v Českém Krumlově. V první etapě bylo vybudováno dohledové stanoviště na služebně městské policie, přenosové stanoviště na věži kostela sv. Víta a tři kamerové body, ve druhé etapě v roce 2007 byly vybudovány další tři kamerové body. Tím se podařilo zajistit dohled na všech vstupech do historického centra města a nad značnou částí sídliště Mír.  V roce 2007 byl systém propojen také na Policii ČR, kde bylo vybudováno druhé dohledové stanoviště, což umožnilo i policistům aktivně používat podle potřeby jednotlivé kamery a vstupovat přímo do archivu záznamů. Nesporným zkvalitněním provozu je pochopitelně zdvojený dohled a vzájemná kontrola činnosti dvou stanovišť.

S příslušným kvalitním softwarem dokáže dnes kamerový systém také například zachytit sprejera a zvukovým signálem na něj upozornit, stejně dokáže upozornit na odložené předměty a mnoho dalších věcí.

Běžnými se ve větších městech stávají dnes integrované systémy, které sdružují kamerový systém, pult centrální ochrany, systém hlásičů havárií, povodňových hlásičů, systém varování obyvatel, pomocí GPS neustále zobrazují aktuální polohu všech hlídek a automobilů městské policie a další bezpečnostní zařízení.

V současné době tedy město pomáhá střežit devět kamer:

kamera1 Kamera číslo 1

se nachází na náměstí Svornosti, tedy v centru města a tím na území, kde je nejvíce restaurací a nočních podniků, což znamená i zvýšený počet osob pod vlivem alkoholu a jiných látek. Následkem je potom časté rušení nočního klidu, poškozování obecního i soukromého majetku a nezřídka i fyzické útoky. Zde je také největší koncentrace turistů a tedy i závadových osob s turistickým průmyslem spojených.
kamera2 Kamera číslo 2

monitoruje jednak jednu z přístupových cest do centra města a tedy i osoby a vozidla, která do tohoto prostoru vstupují a opouštějí ho. Pro vozidla je to jediná cesta,  kterou mohou centrum města opustit. Dále monitorují část Rybářské ulice, kde je soustředěno několik restaurací, z nichž některé s oblibou vyhledává mládež a kde dochází k častému narušování veřejného pořádku. V neposlední řadě kamera sleduje detailně prostor před Základní školou Linecká, kde v posledních měsících docházelo k mnoha různým závadovým jednáním od kouření nezletilých až po snahu dvou problémových bezdomovců dostat od dětí peníze. Vzhledem k umístění dovolí sledovat i část Plešiveckých schodů.


kamera3 Kamera číslo 3

poslední kamerový bod první etapy, monitoruje především přístup do centra města ve směru od parkovišť v Jelení zahradě a výstupního  místa pro autobusy se zájezdy, odkud také nejčastěji vstupují do města závadové osoby, které se snaží splynout s turisty. Při tom monitoruje i prostor kolem lávky pod Plášťovým mostem, která je častým působištěm kapsářů, a prostor na ní. Dále monitoruje druhý konec a značnou část již zmíněné problémové Rybářské ulice.
kamera4 Kamera číslo 4

je umístěna na budově číslo popisné 53 na Latráni naproti Červené Bráně, která je hlavním vstupem do areálu krumlovského zámku. Latrán je také hlavní obchodní zónou historické části města a jednou ze tří příjezdových cest a čtyř hlavních vstupů do centra města. Z toho plyne, že tudy prochází velké množství návštěvníků města, kteří přitahují závadové osoby především kapsáře a žebráky. Je třeba zde také monitorovat průjezdy aut. I v nočních hodinách je v této ulici větší pohyb osob odcházejících z restauračních zařízení spojený s narušováním veřejného pořádku a někdy i škodami na majetku, které s tím souvisejí.kamera5 Kamera číslo 5

je umístěna na křižovatce ulic Panská a Soukenická. Jedná se o místo s větší koncentrací restauračních zařízení z nichž některá jsou vyhledávána především mládeží orientovanou na vyšší příjem alkoholických nápojů a užívání drog a to jak mládeží místní tak zahraniční. To přináší velmi časté rušení nočního klidu, znečišťování veřejných prostranství, menších škod na majetku, podnapilých osob ležících poblíž restaurací. V letních měsících vynášejí nápoje na ulici, kterou blokují a obtěžují nejen chodce, ale i projíždějící řidiče.kamera6 Kamera číslo 6

je umístěna v Lipové ulici na domě č.p. 161. Monitoruje dětské hřiště a parkovací prostory v Lipové ulici. Dále monitoruje část Jasmínové a část Šeříkové ulice.

kamera7 Kamera číslo 7

je umístěna na panelovém domě číslo 125 na Špičáku. V letních měsících její odhled poněkud omezuje veřejná zeleň a v této době monitoruje prostor od ČSOB přes parkoviště Luna, autobusové zastávky, Chvalšinskou ulici až po park v Jelence, tedy prostor, ve kterém dochází k častým krádežím z aut, narušování veřejného pořádku podnapilými osobami na autobusových zastávkách. Kromě toho dohlíží i na dvě trafiky a stánek s rychlým občerstvením, které se už v minulosti opakovaně staly terčem útoku zlodějů. Kamera je také schopna monitorovat jeden z vnějších vstupů do města, Chvalšinskou ulici. V zimních měsících kamera dohlédne i na parkoviště v Jelení zahradě, ke kinu a na parkoviště u Ambitu.
 

kamera8 Kamera číslo 8

je umístěna na budově muzea v Horní ulici. Monitoruje větší část Horní ulice, křižovatku ulic Horní a Rooseveltova a křižovatku Horní a Objížďkové ulice. Jedná se o jednu ze čtyř přístupových cest do historického centra města.

kamera9 Kamera číslo 9

je umístěna na budově městského úřadu v Kaplické ulici. Jejím posláním je monitorovat především nově vybudovanou rekreační zónu u Hornobranského rybníka a přilehlá sportoviště.

kamera9 Kamera číslo 10

je umístěna na domě číslo 184 v Urbinské ulici. Sleduje část této ulice, kruhový objezd a parkoviště u Kauflandu, dohlédne i na Českobudějovickou ulici.