Příprava strážníků

2020 / 2018 - ZÁCHRANÁŘSKÉ MINIMUM
V roce 2018 a2020 absolvovali strážníci Městské policie kurz pořádaný Vodní záchrannpu službou, jehož cílem bylo složení zkoušky ze "záchranářského minima". Kurz se skládal z teoretické části (první pomoc tonoucímu, aj.) a z praktické části a to na vodní nádrži Lipno a na řece Vltavě. Všichni ve zkoušce uspěli.
Fotogalerie 2020 ZDE
Fotogalerie 2018 ZDE

  

2017 - ŠKOLENÍ - zákon 250/2016 Sb. a 251/2016 Sb.
V červnu 2017 absolvovali strážníci MP školení nových zákonů - č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, které nahrazují zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Školení bylo provedeno ve spolupráci s Jihočeskou vzdělávací společností AMOS, Č. Budějovice.

skoleni2017 1 skoleni2017 1 skoleni2017 1

2015 - ZDRAVOVĚDA
V únoru 2015 absolvovali strážníci MP kurz poskytování první pomoci zaměřený především na nácvik poskytování první pomoci přímo v ulicích města.
Fotogalerie ZDE

2013 - POUŽITÍ AUTOMATIZOVANÉHO EXTERNÍHO DEFIBRILÁTORU
V průběhu měsíce června 2013 absolvovali trážníci MP kurz poskytování první pomoci zaměřený především na užití AED (automatizovaného externího defibrilátoru). Defibrilátory patří od roku 2011 mezi stálé vybavení vozidel MP.
Fotogalerie ZDE

2012 - DOHLED NAD BEZPEČNOSTÍ PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
V prosinci 2012 absolvovali strážníci vzdělávací program "Činnost v oblasti dohledu nad bezpečností provozu na pozemních komunikacích". Tento vzdělávací program realizovala Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. Č. Budějovice v rámci projektu "Podpora dalšího vzdělávaní příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraji."

2012 - ASERTIVITA a SOCIÁLNÍ PERCEPCE V RÁMCI ZÁSAHU DO PRÁV A SVOBOD OBČANŮ
V dubnu 2012 absolvovali strážníci vzdělávací program "Asertivita a sociální percepce v rámci zásahu do práv a svobod občanů". Tento vzdělávací program realizovala Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. Č. Budějovice v rámci projektu "Podpora dalšího vzdělávaní příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraji."

2011 - STŘELBY  - MIKULOV
Městská policie se v červnu 2011 zúčastnila v Mikulově na Moravě střeleckého závodu - O pohár starosty Mikulova.
Video ZDE

2009 - NOHEJBALOVÝ TURNAJ - O POHÁR VELITELE MP
Dne 22.12.2009 se konal II. ročník turnaje v nohejbalu „ O pohár velitele MP“, na který byli pozváni i naši kolegové s OO PČR Český Krumlov. Družstva byla určena losem, takže byla smíšená z obou útvarů. Aktivně se zúčastnilo 22 mužů a 1 žena.Věříme, že se akce povedla a příští rok na ní navážeme.

2008 - NOHEJBALOVÝ TURNAJ
18.12.2008 strážníci MP završili svůj celoroční výcvik turnajem v nohejbale "O pohár velitele MP"...

2008 - PROLONGAČNÍ KURZ
Jedním z předpokladů výkonu oprávnění strážníků MP je absolvování prolongačního kurzu zakončeného zkouškou před komisí Ministerstva vnitra. Zkouška se koná opakovaně jedenkrát za tři roky a strážníci po jejím úspěšném složení obdrží tzv. osvědčení.

2008 - ŠKOLENÍ STRÁŽNÍKŮ - ZÁK. Č. 361/2000 Sb. O PROVOZU NA POZEM. KOMUNIKACÍCH
Dne 1.10.2008 proběhlo každoroční školení strážníků týkající se zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. První část byla věnována změnám ve výše uvedeném zákoně a v část druhá konkrétním dotazům strážníků.

2008 - VÝUKA JAZYKŮ
Strážníci MP se již několik let vzdělávají ve výuce jazyků. Jelikož Český Krumlov je město, které navštěvují turisté z celého světa, je velice nutné se s těmito návštěvníky dohovořit. I tito cizinci se mohou se svými žádostmi o pomoc obrátit na strážníky MP a ti jim potřebnou pomoc poskytnou.

2008 - STŘELBY - MIKULOV
Střelecká příprava - Mikulov

2006 - KURZ VODNÍ ZÁCHR. SLUŽBY
Kurz vodní záchranné služby - Lipno