Setkání zástupců Městské policie

Dne 6. dubna 2022 se v prostorách Městské policie Český Krumlov uskutečnilo setkání 27 zástupců městských/obecních policií jihočeského kraje ...

Po prohlídce nových prostor, které byly českokrumlovským strážníkům v lednu tohoto roku předány, došlo k tomu, co bylo hlavním důvodem setkání, a to je neutěšená a téměř neřešitelná personální situace městských/obecních policií. Téměř každá městská/obecní policie v České republice se potýká s problémem, kdy je pro ni téměř nemožné do svých řad nalákat nové uchazeče, natož mladé uchazeče. Důsledkem je, že průměrný věk strážníků je více než 50 let. Je to dáno několika skutečnostmi:

:: velice nízké platové ohodnocení mladého uchazeče o práci strážníka
:: téměř žádné benefity oproti ostatním ozbrojeným složkám (policie, armáda, hasiči aj.)
:: nevyjasněné zařazení strážníků jako ostatní složky IZS (integrovaného záchranného systému)
:: žádné sociální jistoty strážníků, kteří jsou nuceni např. ze zdravotních důvodů zaměstnání opustit

20220406 134635 20220406 094252 20220406 094458 20220406 093719

Všechna tato témata jsou důvodem, proč je nutné vytvořit tlak na vládu, ministerstvo vnitra i další odborné orgány a přesvědčit je o nutnosti provedení zásadních změn, jinak se může stát, že za několik let městská/obecní policie přestane ve městech a obcích fungovat. I když je ve společnosti spousta negativních reakcí na práci městské/obecní policie jako takové a někteří občané si za 30 let nestačili uvědomit, jakým způsobem tato policie přispívá k jejich bezpečnosti. Zástupcům měst/obcí a hlavně policii České republiky je zřejmé, jak je práce strážníků pro bezpečnost důležitá a že bez nich by například hlídková činnost v ulicích téměř skončila.

První setkání zástupců městských/obecních policií JČK v Českém Krumlově se stalo též výzvou pro ostatní kraje, jelikož přineslo první kladný výsledek - na základě našeho jednání a dalšího setkání našeho zvoleného zástupce s poslanci vládních stran, vznikla na ministerstvu vnitra meziresortní odborná skupina, která se bude výše uvedenými body zabývat tak, aby první výsledky byly zveřejněny v průběhu roku 2023. Jsem velice rád, že se tento pilotní projekt mohl uskutečnit v Českém Krumlově a že jihočeští velitelé a ředitelé městských/obecních policií jsou prvními v České republice, kteří se rozhodli jednat a situaci řešit.

Je také notné přiznat, že současný ministr vnitra, znalý situace městských/obecních policií v České republice, sám navštívil mezinárodní konferenci obecních policií v Olomouci, kde svým projevem důrazně sdělil, že on bude ten, kdo se bude  těmito problémy zabývat.

Kompletní fotogalerie >ZDE<