Kamerový systém

I v letošním roce se našemu městu podařilo získat dotaci Ministerstva vnitra ČR v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni ...

Jedná se o dotační program, jehož prostřednictvím MV ČR podporuje obce v sociálních a situačních projektech prevence kriminality.

Naše město využívá od roku 2006 přidělených prostředků k budování a modernizaci městského kamerového dohlížecího systému – MKDS. V letošním roce nám byla schválena dotace ve výši 292.000,- Kč. Prostředky byly částečně využity k modernizaci a tím k lepšímu využití kamerového bodu v Urbinské ulici. Kamera patřící k tomuto bodu bude také v dohledné době přemístěna tak, aby umožnila obsluze lépe a ve větším rozsahu sledovat prostor mezi obchodní zónou v Domoradicích a sídlištěm Mír, kde se v posledních měsících opakovaly problémy se skupinou nepřizpůsobivých osob.

Zbývající prostředky byly využity k propojení systému kamer, které monitorují zrekonstruované autobusové nádraží, do kamerového systému městské policie a rozšíření řídícího centra o dva velkoplošné monitory a příslušnou techniku. Prostřednictvím těchto kamer v letošním roce podařilo odhalit několik přestupků proti majetku ve sledované zóně a identifikovat pachatele. V jednom případě se podařilo také zachytit páchání trestné činnosti, a i v tomto případě identifikovat pachatele.

V současné době tvoří systém čtyřicet osm kamer, které nově kromě zmíněného autobusového nádraží monitorují Širokou ulici, přístupovou cestu z terminálu bus-stop do centra, městský park, některá parkoviště, kontejnery na tříděný odpad a kasárna.

Protože už v úvodních fázích projektu byl MKDS připojen na Policii ČR, a to včetně možnosti ovládat podle potřeby jednotlivé kamery, přispěje rozšíření MKDS i práci místních policistů.